Blyinfattningar

Sedan seklets början är vi kända för nytillverkning och reparation av blyinfattningar. Under årens lopp har vi utfört arbeten i fler än 700 kyrkor runtom i landet, ofta i samarbete med glasmästerier på orten.

Vi har specialiserat oss på blyinfattningar i kyrkor, villor och fastigheter efter ritningar av konstnärer och arkitekter.

Vi utför reparationer och glasmålningar i blyinfattningar samt skyltmålningar i glas med hjälp av våra skickliga konstglasmästare och medhjälpare. I vår moderna ugn kan vi bränna in / paternera glas samt kupa glas enligt mall / önskemål.

 

I vårt stora glaslager ingår glassorter som sedan lång tid tillbaka gått ur marknaden. Detta gör att vi ofta kan reparera och restaurera äldre skadade glasfönster.