Om glasmästeriet


N.P. Ringström AB är ett familjeägt glasmästeri som etablerades år 1886 och som nu drivs av fjärde och femte generationen.

Glasmästeriet inryms i egna lokaler om cirka 500 kvadratmeter. Huset är från början av 1700-talet och centralt beläget vid Mosebacke Torg. Härifrån betjänar vi, med hjälp av alla våra servicebilar, vår kundkrets i Stockholm med omnejd.

Med hjälp av våra 13 yrkeserfarna glasmästare, vårt stora glaslager och centrala läge, kan vi hålla en hög servicenivå samt utföra kvalitetsarbeten till konkurrenskraftiga priser.

Utöver konventionellt glasmästeriarbete utför vi fönsterrenovering, byggnadsglasning, blästringar samt nytillverkning och reparationer av blyinfattningar.

Vi kan tillgodose de flesta önskemål vad gäller val av glas. Förutom vanliga glasprodukter lagerför vi bland annat antikglas i cirka 500 färgnyanser, katedralglas i 40 färgnyanser, munblåst och/eller färgat fönsterglas, reflexfritt tavelglas samt energiglas.

Vi innehar moderna slipmaskiner och glasborrar för flera sorters slipningar och håltagning.

Sedan 2009-01-01 är Carl Bengtsson Glas AB en del av N.P. Ringström AB. Carl Bengtsson Glas AB lämnar sina lokaler på Wollmar Yxkullsgatan och bedriver vidare sin verksamhet under namnet N.P. Ringström AB i lokalerna vid Mosebacke Torg.