Byggnadsglas


Vi utför olika sorters byggnadsglas för privat och offentlig miljö. Vi reparerar, byter ut eller bygger helt nytt.

Exempel på byggnadsglas

 • Isolerglas
  Två- eller treglasfönster med olika kombinationer för värme, säkerhet eller ljudisolering.
 • Brandskyddsglas
  Montering av glas i brandklassade partier. Vi byter ut befintligt eller bygger nytt. Hos oss finns två auktoriserade brandglasmästare
 • Säkerhetsglas
  Vi reparerar och byter ut glas efter ditt säkerhetsbehov. Härdat, kombinerat härdat/laminat i isolerglas eller flerskiktsglas, så kallad pansarglas
 • Bullerskyddsglas
  Vi utför bullerskyddsglasning i lägenheter eller hela fastigheter där till exempel bullret från trafiken är för hög. Med många års rutin inom detta område kan vårt ljudglasteam snabbt och enkelt sänka decibelnivån i hemmet. Vid behov tätar vi också om dina fönster i karmen.
 • Fasad och partier
  Vi utför kompletta entreprenader med byte av befintlig fasad till nyglasade partier i trä, aluminium eller stål.

Exempel på utförda arbeten