Blästring


Vi kan bland annat tillverka blästrade logotyper, mönster, strukturer (t ex marmorering), relief-blästring (även kallad djupblästring) samt ton- och skuggblåsning av figurativa motiv.

Exempel på utförda arbeten